barker


For oss i Barker handler det om å utvikle kvalitetshjem for våre målgrupper. Dette skal vi gjøre samtidig som vi skaper verdi for hele næringskjeden. Kun gjennom full involvering og styring av prosjektet kan vi oppnå dette - derfor er vi alltid tilstede.


MED FOKUS
PÅ REEL
VERDISKAPING

FRA FØRSTE SPADETAK TIL NYTT OG PRIKKFRITT

Om oss

VI SØKER EIENDOMMER EGNET FOR UTVIKLING

Utforsk samarbeid